Zarafest: Pořadatelé tentokrát slibují opulentní hostinu....

- Jedna otázka pro - 18. 08. 20

Literární (a také hudební a výtvarný) festival Zarafest založili v roce 2000 děčínští básníci Radek Fridrich a Tomáš Řezníček.

Během dvaceti let se na festivalu představili přední i zadní literáti nejen z Českých zemí a kultovní kapely (namátkou Priessnitz, Už jsme doma, DG 307, Plastic People of The Universe).

Letošní 20. Ročník připravil Radek Fridich s děčínskou básnířkou Alicí Prajzentovou, která už se podílela na nejednom ročníku (připravila dokonce i čistě ženský Zarafest, kde vystupoval mj. Tomáš Čada v paruce á la Jana Boušková).

Pořadatelé tentokrát slibují opulentní hostinu. Nelitujíce nákladů jsme vyrazili za Alicí, abychom jí položili kruciální a opravdu nečekanou otázku...

Více o festivalu viz http://www.zarafest.cz/program.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...