Viktor Horváth: Evropa je v krizi 1 500 let a stále se pohybuje

- Maďarská čítanka - 24. 02. 22

Viktor Horváth je maďarský spisovatel a překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny. Narodil se v roce 1962 v Pětikostelí, na tamější univerzitě vyučuje teorii historického vývoje a formy verše středověké a pozdně středověké literatury. Krom řady básní, povídek a esejů napsal několik románů: Át (Hotovo, 2004), Török tükör (Turecké zrcadlo, česky 2016, Větrné mlýny) a je editorem dvou básnických antologií – A tavaszidő édesssége (Sladkost jara — překlady středověké milostné poezie, 2004) a Udvariatlan szerelem (Nezdvořilá krása — překlady středověké obscénní poezie, 2006). 

Překladatel Jiří Zeman o něm napsal: "Coby spisovatel vybočuje z normálu a ubírá se nestandardními cestami. Coby historik k sobě nechává promlouvat předměty. Nejen starožitnosti a mechem porostlé kameny, ale i předměty moderní, vyrobené například z kaučuku. Východiska má rozmanitá; jejich kombinace přinášejí pozoruhodné výsledky." 

Rromán Viktora Horvátha Můj tank (Větrné mlýny 2018) je důsledná, pečlivě propracovaná satira lidské duše inspirované komunisty, která nemůže otevírat oči k realitě. Protagonista se účastní jako voják invaze do Československa v roce 1968. 

"Píše se rok 1968 a Forrest Gump východního bloku je u toho. Politicky uvědomělý prosťáček s hodností nadporučíka Maďarské lidové armády překvapivě asistuje u všech důležitých momentů, ve kterých se rodil plán invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Na tajných státnických schůzkách tlumočí praotci Janosovi Kádárovi a velkému bratru Brežněvovi, na lovu v Topoľčiankách žertuje s tátou Dubčekem, od německého děduly Ulbrichta obdrží v Moskvě maličký plastový tank. Na tom pravém, pancéřovém, pak za úsvitu 21. srpna vjíždí do slovenského města Levice, aby tam osvobodil svoji dívku Juliku a všechny pomýlené československé soudruhy," uvedli vydavatelé knihy. 

Předchozí román – Turecké zrcadlo – vydaly Větrné mlýny před dvěma lety. "V té době se sultáni západních zemí, oslepeni bludnou vírou v modlářství, klaněli císařské koruně, a proto po ní všichni velice toužili. Avšak korunu měl v držení Laus, tedy tato takzvaná koruna byla u pošetilého Lause (kterého ničemní ďauři nazývají králem Ludvíkem Druhým) a tento Ludvík byl sultánem zemí Alamánie a Üngürús. Tyto vilajety nazývají modlářští bezvěrci Německem a Uhrami," napsal autor v překladu Adély Gálové. 

"Dnes se společnost svěřuje lidem, zákonodárcům, placených z daní. A výsledkem je vzpoura mas, Brexit, úspěch Trumpa, ruské, polské, maďarské a turecké autoritářské společnosti i posílení evropských extremistů. Nevědomá a sebevražedná vzpoura ohrožuje celou planetu. Ale krize je dobrá. Evropa je v krizi 1 500 let a stále se pohybuje," řekl autor v jednom rozhovoru v souvislosti s vydáním nové knihy. 

Loading...