Věra Burlak. Živel, který se našel v poezii a v překladech

- Bělorusko jedna báseň 2 - 21. 01. 19

Věra Burlak se narodila v roce 1977 v Kyjevě. Absolvovala hudební školu a filologické fakulty Běloruské státní univerzity v ruské a běloruské poezii pro děti, kde také sama přednášela.

Je to básniřka a překladatelka, ale také herečka, ale i zpěvačka a instrumentalistka - vystupovala například s umělecko-punkovou skupinou „Zasrali kazarmu“. Od roku 1997 byla šéfredaktorkou časopisu Country Countryyard.

Autorka začala psát básně v raném dětství: její poezie vtipným způsobem spojuje prvky poezie pro děti a gotické příběhy. Burlak se účastnila slam-poetry v různých mezinárodních literárních projektech a objevila se také na Měsíci autorského čtení v roce 2007. Její první kniha poezie Za zdravý způsob života vyšla v roce 2003.

Ačkoli původně psala a publikovala v ruštině, nakonec si vybrala běloruštinu. Její tvorba zahrnuje originální poezii a prózy, stejně jako překlady. její básně byly přeložené do mnoha jazyků, například: angličtina, čeština, němčina, polština, ruština a esperanto.

Kromě literárních publikací je Burlak také známá díky svým  živým vystoupením. Scénickou poezie střídá s divadelními představeními a koncerty nezávislých hudebních skupin. Burlak máí za muše Viktara Zybula, básníka považovaného za jednoho z nejdůležitějších autorů jedné generace. Žijí v Minsku.

Loading...