„Smích deviho ženy“ a poporodní deprese jako literární téma. Hruška čte ve Wrocławi

- MAČ 2017 - 01. 08. 17

Petr Hruška
1. 8. 19:00 Wrocław
2. 8. 20:30 Ostrava
3. 8. 18:00 Košice
4. 8. 19:00 Lvov

Narozen 1964 v Ostravě. Vystudoval Vysokou školu báňskou (obor úprava nerostných surovin) a Filozofickou fakultu na Ostravské univerzitě a Masarykově univerzitě v Brně (obory česká literatura a literární věda). Napsal sedm básnických sbírek (debut Obývací nepokoje, 1995), za tu předposlední (Darmata, 2012) získal Státní cenu za literaturu pro rok 2013. Věnuje se literární historii (monografie básníka Karla Šiktance Někde tady, 2010), pracuje v Ústavu pro českou literaturu AV ČR, vyučuje na vysokých školách. Na festivalu Měsíc autorského čtení uvede svou zbrusu novou sbírku Nevlastní (2017).

Lia Liqokeli
1. 8. 19:00 Ostrava

2. 8. 19:00 Košice
3. 8. 20:30 Lvov

Narozena v roce 1986 v Chevsuretii, odlehlé vesničce o padesáti obyvatelích, která se nachází vysoko v gruzínských horách. Mladá autorka, která začala psát v pětadvaceti letech, je stoupající hvězdou na poli současné gruzínské literatury, s hlasem stejně výrazným a originálním jako místo, odkud pochází. Střízlivými texty prolíná soucit s rozličnými tvory, dokonce i s předměty, a básnířčina osobitá vize i styl vedla k novému trendu oproštěnému od běžných klišé. V roce 2013 zakoupilo nakladatelství Saunje všechny její básně a vydalo je pod názvem Smích deviho ženy (devi je mýtická bytost podobná evropským obrům). S napětím očekávaná prvotina vynesla autorce následující rok nejprestižnější gruzínskou literární cenu Saba, ve švédském překladu ji pak nedávno vydalo nakladatelství Smockadoll. Za své povídky získala autorka dvakrát literární cenu Cero a řada jejích básní je součástí německé antologie gruzínské literatury Ich aber will dem Kaukasos zu... (2015).

Balla
1. 8. 18:00 Košice

2. 8. 19:00 Lvov

Kontroverzní slovenský autor, narodil se v roce 1967, napsal desítky knih drobných próz. Například Leptokaria (1996), Gravidita (2000), V mene otca (2011), Oko (2012) a Veľká láska (2015). V češtině mu vyšel výběr z povídek Naživu (2008). Na obálce se píše: „Základním a prakticky neměnným stavem hrdinů Ballových povídek je osamělost, která se neztrácí dokonce ani ve vztazích mezi muži a ženami, kdy se mění na tzv. „dvojosamělost“. Postavy se projevují jako krutá a nenávistná individua, zároveň však s poctivou snahou naplno žít, odolat banalitě každodenního přežívání.“

Natalia Fiedorczuk-Cieślak
1. 8.  20:30 Lvov

Polská hudebnice, pedagožka, kulturní animátorka a spisovatelka. Věnuje se tématu poporodní deprese, mateřství, rodinnému stereotypu a nákupnímu shonu se sofistikovanou ironií.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...