Rozrazil on-line: alternativa k tištěnému časopisu a divadelní edice Větrných mlýnů

- Rozrazil - 05. 04. 19

Speciální edice časopisu Rozrazil začala vycházet v roce 2002 jako pravidelná novinková řada domácích dramatických textů. Do konce roku 2006 knižnice vycházela pod názvem Současná česká hra. Počínaje sedmdesátým čtvrtým vydaným sešitem jsou jednotlivé svazky označovány číslicí dle počtu do dané doby vyšlých sešitů. Zahrnuje současné české divadelní a rozhlasové hry. Nakladatelství Větrné mlýny se od svého vzniku zaměřuje na vydávání divadelní literatury v edicích Dramatické texty, RozRazil – Současná česká hra, Repertoár, Čas/Akce/Prostor.

Od roku 2005 vycházel kulturní měsíčník RozRazil a ve spolupráci se studenty MU v Brně byl provozován divadelní server RozRazil online. Internetový server RozRazil online (původně na stránkách www.vetrnemlyny.cz/rozrazilonline, později www.rozrazilonline.cz) vznikl v roce 2006 z iniciativy brněnského nakladatelství Větrné mlýny. Prvotním záměrem bylo vytvořit „online“ alternativu k tištěnému časopisu Rozrazil, který dal název internetového serveru, ale také tematický okruh článků a příspěvků: literatura, divadlo, hudba, výtvarné umění.

„Postupně se však server začal profilovat jako převážně divadelní, na čemž se významně podílela skutečnost, že u jeho zrodu stáli studenti divadelní vědy brněnské FF MU, Martin Bernátek, Zuzana Perůtková, Jitka Šotkovská a Iva Mikulová. Obsah internetových stránek byl jejich provozovateli (Petr Minařík, Pavel Řehořík) ponechán téměř výlučně na samotných redaktorech a přispěvatelích,“ stojí ve stati Internetové časopisy vydávané studenty brněnské katedry divadelní vědy Evy Stehlíkové.

„V průběhu času začaly nad blogovými příspěvky, převažovat reflexe a kritiky zaměřené na divadelní tvorbu… Přispěvatelé psali nejen o brněnských premiérách, ale o premiérách v různých divadlech nejen na Moravě, ale také v Čechách a ve Slezsku,“ stojí ve stati. RR online se začal specializovat na online zpravodajství z divadelních festivalů Divadlo Plzeň, Ostravar, Encounter, Divadelní Flora a také z festivalů slovenských: Nitra, Martin. Výhodou RR online oproti jiným internetovým kulturním serverům byla důsledná editorská a pedagogická práce.

"Texty všech přispěvatelů editovali a korigovali divadelně a bohemisticky vzdělaní studenti vyšších ročníků, kteří se studenty texty konzultovali. RR online tedy nepředstavoval pouze platformu, na které mohou studenti uveřejňovat své začínající texty, ale také odrazový můstek pro divadelně kritickou práci v odborných periodicích,“ píše se v textu.

„Stránky RR online jsou archivovány Národní knihovnou ČR a Institutem umění ‒ Divadelním ústavem. I po případném zániku stránek tak zůstane vět­ šina článků zachována. V roce 2010 bylo vydáno 241 článků, v roce 2011 již 301 a o rok později 245. Průměrný počet autentických přístupů na webové stránky časopisu za den byl v těchto letech kolem 50‒60, přičemž v době festivalů se jednalo i o sto přístupů denně,“ napsala Stehlíková.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...