„Poslouchám často rozhlasové četby, když se mi líbí, tak si je i nahrávám na magnetofon."

- Nenápadný smrtelník 1 - 27. 03. 18

Jedině chudoba nás obohatí! je mottem literáta Ivana Matouška, kterého na MAČi představili jako chemik v poezii a próze. Narodil se 28. července 1948 v Praze, vystudoval chemii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a poté pracoval v oboru – například Ústav fyzikální chemie a elektrochemie ČSAV, Výzkumný ústav pro farmacii a biochemii, Léčiva, Zentiva.

Souběžně s literaturou se věnuje grafice a malbě. Je autorem knih poezie a prózy: Adepti a Oslava (obojí 2009). Oslavu charakterizoval Josef Chuchma jako „román o rodinných a jiných příslušnících, román vztahů, jejich intimity a věčné nepochopitelnosti nikoliv ve smyslu jakkoliv autorem filozoficky stanoveném a poměřovaném, nýbrž nepochopitelnosti žité“.

Na dotazník Marcela Prousta Ivan Matoušek mimo jiné odpověděl, že jeho charakterem je nostalgie, rysem nepraktičnost, a možná i proto si u přátel nejvíce cení porozumění. „Nenápadní smrtelníci,“ popsal Matoušek v odpovědi na oblíbené skutečné hrdiny. Už v roce 2010 v dotazníku Matoušek přiznal, že má obavy z budoucnosti.

„Próza je naplněna hlubokou lidskostí, citem pro detailní nazírání lidských vztahů a vůbec chodníčků, po nichž se lidská mysl a lidské chování ubírají. Matoušek znovu uplatňuje svůj bravurní postřeh, schopnost existenciálního vhledu a také příznačnou, v současné české próze výjimečnou vlohu drobnohledně, s proustovsky pozornou něhou evokovat věčnou lidskou komedii,“ napsal Jan Štolba o autorově Oslavě (Revolver Revue, 2009).

„Pro mě je alchymie jistým způsobem vnímání literatury. Bývaly doby, kdy se umění a věda neodlišovaly... To, co vidíme kolem sebe, vnímáme jako jakýsi poukaz o něčem alchymickém, nebo hermetickém. Nemůžu uvěřit tomu, že ta doba je tak banální a nic víc,“ pronesl mimo jiné v diskuzi po čtení v Brně. 

Ivan Matoušek tak trochu předpověděl i současnou vzrůstající oblibu mluveného slova, poslouchání četby ze záznamu. „Poslouchám často rozhlasové četby, když se mi líbí, tak si je i nahrávám na magnetofon,“ prozradil na MAČi v roce 2010.

Pozvánka na festival Měsíc autorského čtení od 1. července 2010 do 1. srpna 2010 v Brně a Ostravě. Ročník 2010 byl věnován Janu Balabánovi.

Loading...