Podcast MAČ 2020: Viktor Horváth a Josef Straka

- Podcast MAČ 2020 - 29. 04. 21

Spisovatel, překladatel z angličtiny, němčiny a španělštiny a vysokoškolský pedagog Viktor Horváth se narodil v roce 1962. Na univerzitě v Pětikostelí vyučuje umělecký překlad a dějiny básnických forem. 

Je autorem poetické příručky s názvem A vers ellenforradalma (Kontrarevoluce básně). Svoji první prózu vydal poměrně pozdě, ve 42 letech. „Jsem adiktivní osobnost, často jsem unikal do závislosti na abstraktních, umělých organismech – historické strategické hry – a jimi si člověk může zničit život úplně stejně jako drogami. Chodil jsem i na terapii, ale pak jsem přišel na to, že zůstanu závislý navěky, avšak závislost na hře je možné přepnout na psaní románů. To je téměř stejný mechanismus, jenže se nemusím řídit programem, který mi napsal někdo jiný, ale program píšu a zároveň i hraju já sám,“ prozradil na sebe. 

V roce 2012 získal za román Török tükör (Turecké zrcadlo, Větrné mlýny 2017) Literární cenu Evropské unie. Román zavádí čtenáře do Uher 16. století, kdy si zemi podmanil sultán Sulejmán Nádherný. Bouřlivé dění sledujeme očima mladého osmanského Turka. 

O obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy roku 1968 vypovídá nejnovější Horváthův román Tankom (Můj tank, Větrné mlýny 2018). Naše historické trauma však pojímá groteskně. Vypravěčem a přímým účastníkem invaze je totiž politicky uvědomělý prosťáček s hodností nadporučíka Maďarské lidové armády. Román v překladu Simony Kolmanové získal nominaci na Literu za překladovou knihu. 

Josef Straka: Hotel, kostel, město, země   

Básník Josef Straka se narodil v roce 1972 v Jablonci nad Nisou. Vystudoval psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Několik let pracoval v oboru (zabýval se ekonomickou psychologií a psychologií práce a organizace), poté přenesl svůj zájem na literaturu: pracoval jako časopisecký redaktor, dnes je to známý organizátor literárních akcí. 

Od poezie přešel k básnické próze, naposledy vydal tituly Cizí země (2018), Malé exily (2014), Kostel v mlze (2008), Město Mons (2005) a Hotel Bristol (2004). Je vášnivý chodec a pozorovatel, v literatuře pak post avantgardní civilista, snivec a melancholik. 

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...