Podcast MAČ 2020: Spisovatel a básník István Kemény

- Podcast MAČ 2020 - 01. 06. 21

Spisovatel a básník István Kemény se narodil v roce 1961, je otcem básnířek Lili a Zsófi Keményových.

Studoval práva, potom přešel na univerzitu ELTE, kde vystudoval maďarštinu a historii.

Svou prvotinu vydal v roce 1984, do současnosti mu vyšlo dvanáct sbírek.

Zoltán Németh o něm říká: „Jeho básnický vstup do literatury znamenal postavení se světu a revulzivu tehdejší lyriky, kterou již považoval za uzavřenou. Jednak se postavil neoavantgardě, rozvíjející se od 60. let, jednak se úspěšně domohl svého práva na ironii, a do třetice – již v novém tisíciletí – vyhlásil program návratu k všedním tématům veřejného života.“

Kritici považují Keménye za jednoho z nejvýznamnějších básníků generace.

Svou první prozaickou knihu, krátký román Az ellenség művészete (Umění nepřítele) vydal v roce 1989. Fejetony, které publikoval v letech 1992 – 1996 v časopise Élet és irodalom (Život a literatura) vydal knižně v roce 1997.

Jeho první velký román Kedves Ismeretlen (Milý neznámý) vyšel 2009.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...