Michal Švec: Saša se pouští do velice dlouhých vět

- Slovenka z Finska - 15. 08. 23

Sedmadvacetiletý fotograf Antti Hrdina přijíždí na začátku knihy Antihrdina od finsko-slovenské spisovatelky Alexandry Salmely do konzumního kapitalistického státu KoroNova ze severní země zvané Utopie, která je založená na ideologických heslech a obrovských obětech, díky nimž mohou lidé, zvířata i rostliny žít v náručí Matky přírody. Tato země stojí jako pevnost v první linii boje proti dravému globálnímu kapitalismu.

Místní legendy pateticky opěvují statečnou zakladatelku Směrodárkyni, hrdinku, jejíž zásluhou se utopie stala skutečností. Ale nechová se tato společnost spíš jako diktatura? A nakolik jsou ony legendy pravdivé? 

Antihrdina je kniha o cynismu i naději, o ztrátě ideálů i slepé důvěře, o zvrácené mateřské lásce a také o hledání ztraceného syna, o cestě, o stromech, ale zejména o hrdinech. Existuje ještě hrdinství a má vůbec nějaký smysl? "Obávám se, že všechny nádherné, vskutku úctyhodné a zastáníhodné cíle a ideály se na cestě ke svému uskutečnění nepěkně pošpiní a pošramotí," uvedla Alexandra Salmela v jednom rozhovoru.

Události viděné pohledem několika vypravěčů se v experimentální textové koláži Alexandry Salmely zjevují překypujícím brilantním jazykovým humorem a postupně se splétají do podobně strhujícího proudu jako koroNovské řeky Véna a Aorta a vytvářejí temně děsivou vizi světa, který možná není až tak vzdálený současnosti.  

Kniha byla vydána za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Michal Švec
Narodil se v roce 1984, vystudoval finštinu a klasickou archeologii na FF UK. Překládá finskou prózu (S. Ahava, E. Itäranta, P. Saarikoski, H. Sinervo, J. Valtonen aj.), poezii, literaturu pro děti, filmy i seriály, příležitostně přednáší o finské literatuře a kultuře. Pro Větrné mlýny přeložil román Alexandry Salmely Antihrdina. V roce 2017 obdržel za překlad Dopisu pro mou ženu Penttiho Saarikoskiho Prémii Tomáše Hrácha. V témže roce zíkal Řád finského lva ve třídě rytíř za výjimečné zásluhy o šíření povědomí o finské kultuře.

 

 

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...