Jana Šrámková: Tanec svého kmene může jednotlivec chvíli tančit i sám

- Publicistika - 12. 03. 20

Jana Šrámková se na autorském čtení MAČ objevila v roce 2009, tehdy jako začínající spisovatelka. Významně na sebe upozornila prvotinou, novelou Hruškadóttir (2008), za niž získala Cenu Jiřího Ortena. V roce 2010 vydala knížku pro děti Putování žabáka Filemona, Zuza v zahradách, 2015, Kuba Tuba Tatubahn, 2015. Píše do Respektu či A2, její fejetony vycházejí v časopisech Brána, Život víry, Český rozhlas Plus vysílá její glosy.

V prvotině načrtla zrození i rozpad netradičního vztahového trojúhelníku: nevyslovených tužeb, které se pnou mezi hrdinkou, její přítelkyní a jejím otcem. „Chtěla jsem vyprávět příběh o Jóbovi v novodobém kabátu a z perspektivy nějaké vedlejší postavy,“ říká o díle autorka.

„Nejen úsměvy, nejen slova, i trajektorie našich myšlenek se rytmicky doplňovaly jako při starém rituálním tanci. Tanci, který se nelze naučit jinak, než že od narození vnímáte houf lidí, kteří se nesystematicky, bez řádu a vnější logiky pohybují v extatické unifikované automatičnosti. A až jednou přijde čas, jste schopni se přidat,“ přečetla v Brně.

A hned v následujících odstavcích divákům četla: „Tanec svého kmene může jednotlivec chvíli tančit i sám. Za ohněm, za zástěnou. Jeho pohyb se od ostatních neodchýlí. Ale jen dokud je dostatek deště a rozrytá pole v pokoře otvírají vlahé lůno. Jen dokud se nepřivalí temná řeka.“

V červenci 2017 přinesl server Czechlit.cz informaci, že povídka Jany Šrámkové se objevila ve skoro 300 stránkové antologii příběhů pro děti – Aarhus 39. „Její povídku Dagesh and Mappiq Are Friends přeložil do angličtiny Alex Zucker. Dvousvazková kolekce Aarhus 39 se zaměřuje na tvorbu mladých prozaiků a příspěvky pro ni vybírali oblíbení autoři dětských knih: Matt Haig (UK), Kim Fupz Aakeson (Dánsko) a Ana Cristina Herreros (Španělsko),“ uvedl na webu.

Loading...