Gábor Németh: V dobrém světě cítíme zlo jako něco cizího

- Maďarská čítanka - 16. 03. 22

Gábor Németh je maďarský prozaik, scenárista, redaktor, vysokoškolský pedagog. Narodil se v roce 1956. Na Univerzitě divadelních a filmových umění v Budapešti vyučuje dramaturgii, scenáristiku a tvůrčí psaní.  

Ve svém nejznámějším románu Zsidó vagy? (Jsi žid?) vykresluje základní zkušenost cizoty, jedná se zároveň o autobiografii i autobiografickou fikci. „Pocit cizoty je pro člověka pekelný proto, že v sobě hledá chybu, hřích, provinění, kterých se dopustil tím, že prožívá pocit cizoty. Vždyť v dobrém světě se zlo cítí jako něco cizího. (…) Moje tušení o vlastním židovství pocházelo z mé vlastní duše. A já jsem žid pouze v tom smyslu, že jsem se v nejcitlivějším období svého života za žida považoval,“ poznamenal sám autor. 

Némethův román Egy mormota nyara (Léto jednoho sviště) je roadmovie překlenující Evropu. Vypravěčem je lokační skaut, který hledá vhodná místa k natáčení filmu s postavou Lorda Byrona. Během cesty vede monolog adresovaný svému synovi, vstupují do něj reálné kulisy: migrační krize, extrémní islamismus a romská otázka. Formou vypravěčova deníku a dopisů se autor zamýšlí také nad nesdělitelností literatury a koncem umění vůbec. 

Spisovatel se také stal jednou z osobností reagující na bouřlivou proměnu maďarské společnosti. "Už dlho nežijeme v právnom štáte. Právo sa u nás stalo vecou, ktorú moc ohýba podľa svojich záujmov. Proces schvaľovania zákona o univerzitách bol od začiatku veľmi pochybný, viacerí si myslíme, že zákon je v rozpore s ústavou. Bezvýhľadnosť zákonných procesov nám bráni v tom, aby sme tu ešte mohli hovoriť o právnom štáte,” uvedl pro web ceeforum.eu. 

"Máme tu teda už iba kulisy právneho štátu a nemáme k dispozícii veľa prostriedkov,” dodal. 

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...