Extrémní folklór může být také cestou empatie ke všemu odlišnému

- MAČ 2017 - 30. 07. 17

Štěpán Rusín
30. 7. 20:30 Brno

Narozen 1969 v Brně. Absolvoval Lékařskou fakultu Masarykovy Univerzity tamtéž. Je zaměstnancem Masarykova onkologického ústavu. Autor písňových textů (např. pro Ivu Bittovou a Pavla Fajta), herec drobných rolí (Ochotnický kroužek, HaDivadlo ad.), zakladatel a člen Pánského pěveckého sdružení extrémního folkloru Krása a Loutkového divadla Československo, strůjce a popularizátor mnoha dalších spolků a sdružení (turistický spolek Blatouch, Společnost přátel přechodníků, Svědci Jahodovi, Kundery v úterý aj.).

Davith Gabunia
30. 7. 20:30 Wrocław

31. 7. 19:00 Ostrava
1. 8. 19:00 Košice
2. 8. 20:30 Lvov

Narozen v přímořském městečku Poti v roce 1982. Na Iliově státní univerzitě v Tbilisi vystudoval anglický jazyk a literaturu, od roku 2003 publikuje v literárních časopisech překlady a recenze anglických a švédských textů. Přeložil dílo Strindberga, Ibsena i Shakespeara, stejně jako práci mnoha současných dramatiků. Je také přispěvatelem Královského divadla a v roce 2008 získal cenu za nejlepší divadelní hru festivalu Ardifest. První sbírku divadelních her vydal v roce 2010, o tři roky později mu byla udělena cena nezávislých divadel Durudži. Jeho hry byly uvedeny na scéně Rustaveliho divadla, Královského divadla a v divadlech v Batumi a Poti. V roce 2017 vydal svůj první román, který byl nedávno představen na tbiliském knižním veletrhu a slibuje být horkou novinkou současné gruzínské literatury.

Ivan Binar
30. 7. 20:30 Ostrava

Narozen 1942 v Boskovicích. Vystudoval češtinu, dějepis a výtvarnou výchovu na Pedagogickém institutu v Ostravě. Poté pracoval jako učitel, (šéf)redaktor časopisu Tramp, spolupracoval s divadlem. V letech 1971–1973 byl vězněn za pobuřování. V roce 1977 emigroval do Vídně, kde se živil jako překladatel a restaurátor keramiky. Po šesti letech přesídlil do Mnichova, kde působil v redakci Svobodné Evropy. V roce 1994 se vrátil do Prahy. Vydal na dvacet knih. Píše pro děti – například Kam se poděl Jeníček (2016) i pro dospělé – Jen šmouha po nebi (2013) nebo Peckova jáma (2016).

Lela Kodalashvili
30. 7. 19:00 Košice

 

31. 7. 20:30 Lvov

 

Spisovatelka, dramatička a literární kritička. Působí jako redaktorka v gruzínském literárním časopise Akhali Saunje. Její dílo se objevilo v celé řadě gruzínských literárních periodik a hru Manželky se chystají zradit uvedlo Národní divadlo Šoty Rustaveliho v Tbilisi. Účastní se projektu Živé knihy, organizovaného gruzínským Ministerstvem kultury a ochrany památek. V letošním roce byla také pozvána, aby přednesla příspěvek o post-sovětské gruzínské literární tvorbě na konferenci organizované Národním institutem pro orientální jazyky a civilizace v Paříži. Její povídky, hry a básně byly přeloženy do ruštiny, angličtiny, francouzštiny, češtiny, polštiny, slovenštiny a ukrajinštiny. Autorka své postavy „tvaruje odvážně a s mistrným umem. Odhaluje emoce a pojmenovává bolestivé pocity, které se buď táhnou časem, nebo se v krátkých okamžicích hrnou na jedno místo“.

Ekaterine Togonidze
30. 7. 20:30 Lvov

Narozena v roce 1981. Působí jako novinářka (v televizi, tisku i pro PR), vyučuje na univerzitě a je aktivní spisovatelkou a blogerkou. Její prvotina, povídková sbírka Anestezie, získala nejprestižnější gruzínskou literární cenu Saba v kategorii debut roku. Na své novele Druhá C-E-S-T-A založila filmový scénář, se kterým v roce 2013 vyhrála scénáristickou soutěž pořádanou Národním filmovým centrem Gruzie. Řada jejích děl byla přeložena do německého a anglického jazyka. Ve své práci se autorka dotýká společenských témat a vystupuje proti netoleranci, nevědomí a absenci lásky. V čtenáři vyvolává empatii ke všemu odlišnému a „jinému“ a dotýká se ho jak dramatickými zápletkami, tak hloubkou propracovaných postav. Připomíná nám, že životní cesty jsou různé a že právě v rozdílnosti lidské povahy spočívá bohatství lidstva.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...