Dvacátý den: avantgardní ideály umělecké reality dneška i polský historický román

- MAČ 2017 - 20. 07. 17

Zurab Rtveliashvili
20. 7. 19:00 Brno
21. 7. 20:30 Wroc
ław
22. 7. 19:00 Ostrava
23. 7. 19:00 Košice 
24. 7. 20:30 Lvov

Narozen 1967, příslušník generace post-sovětských umělců, která měla radikální vliv na směřování gruzínské literatury. Ve své poezii představil novou vizi, které dal směr jazykovými i koncepčními experimenty, a jeho práce dodnes přesahuje hranice textu. Je jedním z pionýrů zvukové poezie a básnických performancí v Gruzii a jako jeden z mála umělců činných v devadesátých letech zůstává dodnes věrný kořenům a principům avantgardy. Jak v publicistické činnosti, tak ve své poezii ustavičně zdůrazňuje důležitost vytváření nových strategií pro zachování avantgardních ideálů a jejich přenesení do umělecké reality současnosti. Na počátku nového tisíciletí byl jedním z průkopníků a popularizátorů polyfonní poezie a revolučního pouličního divadla a dodnes razí názor, že je potřeba obklopovat se různými promluvami i obrazy. Značnou část života strávil ve složitých podmínkách nižší třídy, což však, na druhou stranu, značně posílilo jeho tvůrčí práci a umožnilo mu pochopit poezii spodních vrstev společnosti a jazyk rozdílnosti. Rtveliashviliho básně se objevily i v řadě zahraničních antologií a je také vítězem mezinárodního tvůrčího sympozia Vološinovo září 2012.

Elżbieta Cherezińska
20. 7. 19:00 Wroc
ław

Polská teatroložka, spisovatelka se specializací na historické romány.
 

Bekha Khurchuli
20. 7. 19:00 Ostrava

21. 7. 19:00 Košice
22. 7. 20:30 Lvov 

Narozen v roce 1974. Pracoval jako válečný zpravodaj pro noviny Dilis Gazeti a procestoval u toho celou Gruzii i kavkazské zóny válečného konfliktu (včetně Abcházie, Severní a Jižní Osetie, Ingušska, Ázerbájdžánu a Pankiské soutěsky). První kniha, nazvaná Konec věty… Ztracení lidé ze ztracených míst, mu vyšla v roce 2004 u nakladatelství Kavkazský dům, povídková sbírka Dům někde jinde byla v roce 2015 nominována na literární cenu Saba v kategorii próza roku. Povídky „Adamo“, „Prázdný popelník“, „Krátká letní noc“ a „Deset tisíc slov“ byly zařazeny do antologie Devětatřicet vybraných povídek vydané nakladatelstvím Palitra L. Ve své práci se autor dotýká tragických a citlivých témat, například války, konfliktů a problematických situací na pomezí místních a světových událostí.

Alexej Sevruk
20. 7. 18:00 Košice

21. 7. 19:00 Lvov

Narozen 1983 v Kyjevě. Od dvanácti let žije v České republice. Absolvent slavistických a východoevropských studií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Redaktor, překladatel, šéfredaktor měsíčníku pro světovou literaturu Plav. V roce 2016 debutoval povídkovým souborem Divadlo tančících loutek. Jan M. Heller o knize napsal: „V každém případě jde o cenné zachycení melancholického, různými paradoxy navrtávaného světa, tak či onak typicky odpovídajícího našemu časoprostoru.“

Peter Repka & Ivan Štrpka
20.7. 19:00 Lvov

Jeden je básník, prozaik, textař a překladatel. Druhý je básník, prozaik, dramatik a publicista. Oba narozeni v roce 1944, oba debutovali v roce 1969: Krátke detstvo kopijníkov (Štrpka) a Sliepka v katedrále (Repka), členové literární skupiny Osamelí bežci. Nakladatelství Protimluv letos vydalo antologii slovenské poezie Osamělí běžci.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...