Desátý den hrou lásky, ztráty a vnitřní síly. Psaní o vážných věcech

- MAČ 2024 - 10. 07. 24

Čung Wen-jin: Pouta lásky i ztráty – Taiwan
10. 7. – 19.00 – Brno
11. 7. – 18.00 – Ostrava
12. 7. – 18.00 –  Košice
13. 7. – 19.00 – Bratislava


 

Čung Wen-jin (Chung Wen-Yin) vytvořila ambiciózní literární díla, v nichž se noří do osudů tchajwanských žen a zkoumá jejich emoce a příběhy na pozadí historických událostí. Podstatná část jejího díla zachycuje sedm let, jejichž vyústěním byla smrt její matky a během nichž spisovatelka napsala citlivou trilogii líčící vývoj jejich vztahu za matčiny nemoci. Oceňovaná trilogie z mnoha stran zkoumá pevné pouto mezi Čung a její matkou, zároveň se v ní však odrážejí obecnější témata, jako je hledání identity, oddanost, sounáležitost a dědictví – v přeneseném slova smyslu. Její texty silně zasáhnou čtenáře toužící po hlubším pochopení lidské existence, jelikož nedocenitelným způsobem přibližují jemnou hru lásky, ztráty a vnitřní síly.

Pavel Kolmačka: Vážné a jiné věci – Česko
10. 7. – 20.30 – Brno
11. 7. – 18.00 – Ostrava


 

Básník a prozaik se narodil v roce 1962 v Praze. Vystudoval České vysoké učení technické v Praze a religionistiku na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval jako sanitář a středoškolský učitel, dnes je překladatel na volné noze. Je to autor pěti sbírek spirituální poezie (naposledy Život lidí, zvířat, rostlin, včel, 2018), souboru deníkových zápisů Jedna věta (2012) a románů Stopy za obzor (2006) a Canto ostinato (2023). „Říkat nad třistapadesátistránkovým románem, že Pavel Kolmačka jakožto básník váží každé slovo, by asi znělo divně. Proto to řekněme jinak: Vše, co se tady píše, je nějak podstatné z hlediska postav. A většinou se jedná o vážné věci,“ napsal o díle Ondřej Horák.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...