Den třiadvacátý: Hrdinové a rádoby-hrdinové

- MAČ 2020 - 23. 07. 20

Zsófi Kemény
23. 7. čtvrtek – 19.00 – Brno
24. 7. pátek – 19:00 – Ostrava

Básnířka, spisovatelka a slamerka Zsófi Kemény je ročník 1994. Má zkušenosti se skládáním písní i se slamovým světem, vydala v roce 2015 svoji první sbírku s názvem Nyílt láng használata (Používání otevřeného plamene). Slovy Mártona Simona: „Zvuk této knihy volí z nejjemnějších registrů, ačkoli forma textů nás může zmást svou jednoduchostí, přirozenost promluvy nás strhává s sebou jako dravý proud.“ V roce 2014 vydala román pro mládež Én még sosem (Já ještě nikdy ne). O tři roky později vyšel román Rabok tovább (Otroky dál), příběh vášnivé lásky a spontánně vzniklé revoluce. Hrdinové a rádoby-hrdinové románu protkaného humorem a řeřavou ironií se v současné Budapešti pokoušejí vykoupit sami sebe i svoji zemi.

Marcin Wicha
23. 7. čtvrtek – 20.30 – Brno
24. 7. pátek – 20.30 – Ostrava

Varšavský prozaik, esejista, autor knih pro děti a grafik Marcin Wicha se narodil v roce 1972. Navrhuje obálky knih i časopisů, například prestižní Literatury na Świecie, nebo plakáty. Wichova první esejisticko-autobiografická kniha Jak jsem přestal mít rád design (2015) se věnuje dospívání v rodině architekta, který bojuje s komunistickou ošklivostí. Druhá, Věci, kterých jsem se nezbavil (polsky 2017, česky v překladu Barbory Kolouchové 2020), obrací pozornost k matce, když po její smrti uspořádává pozůstalost v jejím bytě. Kniha získala nejdůležitější polská literární ocenění – Nike, Paszport Polityki nebo cenu Witolda Gombrowicze.

István Kemény
23. 7. čtvrtek – 19.00 – Ostrava

Spisovatel a básník István Kemény se narodil v roce 1961, je otcem básnířek Lili a Zsófi Keményových. Studoval práva, potom přešel na univerzitu ELTE, kde vystudoval maďarštinu a historii. Svou prvotinu vydal v roce 1984, do současnosti mu vyšlo dvanáct sbírek. Zoltán Németh o něm říká: „Jeho básnický vstup do literatury znamenal postavení se světu a revulzivu tehdejší lyriky, kterou již považoval za uzavřenou. Jednak se postavil neoavantgardě, rozvíjející se od 60. let, jednak se úspěšně domohl svého práva na ironii, a do třetice – již v novém tisíciletí – vyhlásil program návratu k všedním tématům veřejného života.“ Kritici považují Keménye za jednoho z nejvýznamnějších básníků generace. Svou první prozaickou knihu, krátký román Az ellenség művészete (Umění nepřítele) vydal v roce 1989. Fejetony, které publikoval v letech 1992 – 1996 v časopise Élet és irodalom (Život a literatura) vydal knižně v roce 1997. Jeho první velký román Kedves Ismeretlen (Milý neznámý) vyšel 2009.

Jakuba Katalpa & Jan Koubek: Hlína, dech a matky – Česko
23. 7. čtvrtek – 20.30 – Ostrava

Jakuba Katalpa se narodila v roce 1979 v Plzni, vlastním jménem Tereza Jandová, vystudovala český jazyk a literaturu, jazykovou a literární kulturu a psychologii na univerzitách v Praze a Hradci Králové. Je autorkou čtyř ceněných próz: Je hlína k snědku? (2006), Hořké moře (2008), Němci (2012) a Doupě (2017); pátá próza (Zuzanin dech) je připravena k vydání. Jan Koubek (1977) vystudoval jazykovou a literární kulturu a kulturní antropologii na univerzitách v Hradci Králové a Plzni. Pracoval jako zeměměřič a muzejník, dnes správce IT. V roce 2012 vydal prozaickou prvotinu Matky.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...