Den plnoletosti: Pracovala na hlase, kterým chtěla básnit příště...

- MAČ 2019 - 18. 07. 19

Lucian Boia: Historia magistra – Rumunsko
18. 07. čtvrtek – 19:00 – Brno 

19. 07. pátek – 19:00 – Košice 
20. 07. sobota – 19:00 – Ostrava 
21. 07. neděle – 20:30 – Wrocław 
22. 07. pondělí – 20:00 – Lvov

Světově uznávaný historik a spisovatel se narodil v roce 1944 v Bukurešti, na tamější univerzitě vystudoval historii, doktorát získal na Ústavu dějin východní Evropy v Praze. V současnosti je profesorem na Bukurešťské univerzitě. Zabývá se dějinami myšlení a imaginárna, je autorem obsáhlého díla věnovaného dějinám Rumunska, mj. Miturile comunismului românesc (Mýty rumunského komunismu), Istorie şi mit în conştiinţa românească (Historie a mýtus v rumunském vědomí), România, ţară de frontieră a Europei (Rumunsko, země na hranici Evropy), Occidentul. O interpretare istorică (Západ. Historická interpretace), De ce este România altfel? (Proč je Rumunsko jiné?). První jmenovaná kniha se stala hitem a platí za referenční titul pro výklad národních dějin, posledně zmíněná zase populárním způsobem popisuje Rumunsko z hlediska geografie, historie, či kultury.

Kateryna Kalytko: Stvořit ztracené světy – Ukrajina
18. 07. čtvrtek – 20:30 – Brno 

19. 07. pátek – 18:00 – Košice 
20. 07. sobota – 20:30 – Ostrava 
21. 07. neděle – 19:00 – Wrocław 
22. 07. pondělí – 18:30 – Lvov

Spisovatelka a překladatelka žije ve Vinnyci a v Sarajevu. Je autorkou sedmi básnických sbírek a dvou povídkových knih – Mystérium (Misterija, 2007) a Země Ztracených (Zemlja Zahublenych, 2017). Její tvorba vyhrála řadu  soutěží a literárních cen (Blahovist, LitAkcent roku, Kniha roku ВВС). Stipendistka programu CEI Fellowship for Writers in Residence 2015. Nositelka ceny festivalu povídky Imbiero Vakarai 2016, mezinárodní ceny Vilenica Crystal 2016, Literární ceny Josepha Conrada-Korzeniowského (2017), ceny Women in Arts 2019. Její texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, arménštiny, litevštiny, slovinštiny, srbštiny, italštiny a hebrejštiny. Poezie Kateryny Kalytko nese sílu a intenzitu velkého eposu, její symbolická próza promlouvá ke čtenářům osobitým, doslova prvotním jazykem. Prozaické texty jako by vyrůstaly z pradávna, z dob, kdy dnes běžné formy a žánrová rozlišení ještě neexistovaly a klíčovým momentem vyprávění bylo morální ponaučení. Kalytko překládá z jihoslovanských jazyků a zabývá se současnou literaturou Bosny a Hercegoviny. Za své překlady byla oceněna cenou časopisu Kurjer Kryvbasu a překladatelskou cenou METAPHORA.

Radovan Potočár: Na hrane zlomového okamihu – Slovensko
18. 07. štvrtok – 18:00 – Košice

Narodil sa v roku 1993 v Leviciach, žije v Prahe. Tam i vyštudoval Fakultu sociálnych vied na Karlovej univerzite, momentálne študuje na Katedre scenáristiky a dramaturgie FAMU. Živí sa ako copywriter a web editor a keď môže, cestuje. Spoluorganizuje slovenský literárny projekt Medziriadky hľadajúci nové literárne talenty. Sám v jedenej literárnej súťaži zvíťazil – v roku 2015 vyhral s textom Mužská geometria v Poviedke KK Bagalu. Tá sa objavila i v jeho knižnom debute Nádych (2018), kde sa mladí hrdinovia strácajú, aby sa vzápätí zjavili nikde inde, splývajú alebo sa ostro vymedzujú jeden voči druhému, pričom sa snažia nájsť odpoveď na otázky Čo hľadáme? A čo sme ochotní obetovať? Podľa Alexandy Jurišovej sú navyše Potočárove postavy „často akoby na hrane zlomového okamihu, činia dôležité rozhodnutia, no vpred ich posúvajú zväčša maličkosti.“ 

Vlad Zografi: Od vědy k literatuře – Rumunsko
18. 07. čtvrtek – 19:00 – Košice 

19. 07. pátek – 19:00 – Ostrava 
20. 07. sobota – 20:30 – Wrocław 
21. 07. neděle – 20:00 – Lvov

Dramatik, prozaik, esejista a překladatel se narodil v roce 1960 v Bukurešti. Absolvoval Fyzikální fakultu Bukurešťské univerzity, doktorát z jaderné fyziky získal v Paříži. Před vědeckou kariérou dal přednost práci se slovem v bukurešťském nakladatelství Humanitas: „Rumunštinu cítím jako vnitřní orgán, který nelze transplantovat.“ Do obecného povědomí se zapsal v roce 1995 divadelní hrou Petru sau Petele din soare (Petr aneb Skvrny na slunci), kde použil návštěvu cara Petra I. v Paříži k meditaci o věčném protikladu Východu a Západu. V prozaických dílech s oblibou zpracovává téma mravního úpadku, přitahují ho postavy nepřizpůsobivých intelektuálů a ztroskotanců v citovém či profesionálním životě, jako je tomu v polyfonním románu Efecte secundare ale vieţii (Vedlejší účinky života) či v próze Şapte Octombrie (Sedmý říjen), jehož protagonista pokorně přiznává: „Narodil jsem se bez záručního listu a návodu k použití.“

Varujan Vosganian: Ministerstvo literatury – Rumunsko
18. 07. čtvrtek – 19:00 – Ostrava 

19. 07. pátek – 20:30 – Wrocław 
20. 07. sobota – 20:00 – Lvov

Narodil se v roce 1958 v Craiově v arménské rodině, na univerzitě v Bukurešti vystudoval ekonomiku a matematiku. Předseda Svazu Arménů v Rumunsku a senátor za Národní liberální stranu byl několikrát ministrem ekonomie a financí a v současnosti je místopředsedou Svazu rumunských spisovatelů. Básník napsal třeba sbírky Ochiul alb al reginei (Královnino bílé oko), Isus cu o mie de braţe (Ježíš o tisíci rukách), či autobiograficky laděnou lyriku Cartea poemelor mele nescrise (Kniha mých nenapsaných básní). Kromě poezie se věnuje i próze: napsal román Statuia Comandorului (Socha Komandora), v němž líčí utrpení a beznaděj Rumunů za totalitního režimu, nebo světově uznávaný historiský epos Cartea şoaptelor (Kniha šepotů,), který je působivou ságou arménského národa v Turecku, Arménii a v Rumunsku 20. století.

Pavol Rankov: Rovesník a univerzitní román – Slovensko
18. 07. čtvrtek – 20:30 – Ostrava 

19. 07. pátek – 19:00 – Wrocław

Narodil sa v roku 1964 v Poprade. Vyštudoval knihovníctvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde pracuje od roku 1993 ako odborný asistent. Publikuje odborné tituly na tému čitateľstvo, médiá a informačná spoločnosť (okrem iného Vplyv rovesníkov na vzťah žiakov SOU k literatúre, 1989), no hlavne romány, napríklad Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (česky 2010), Matky (česky 2013), Malá dunajská vojna (česky 2018), Legenda o jazyku: Nepomucký 1972 (2019). „Rankovovo dielo je tak možno lepšie čítať ako pozoruhodný pokus o univerzitný román, čo je žáner, ktorý akoby v stredoeurópskom priestore odmietal zapustiť korene. Preto je dobré, keď sa to skúša zas a zas,“ zhodnotil autorovu novinku Petr A. Bílek.

Bartosz Sadulski: Mniej niż jedno zwierzę
18. 07. czwartek – 19:00 – Wrocław 

Florin Lăzărescu: Trojrozměrná vyprávění – Rumunsko
18. 07. čtvrtek – 20:30 – Wrocław 

19. 07. pátek – 20:00 – Lvov

Prozaik, scenárista a organizátor knižního festivalu v Jasech se narodil v roce 1974. V rodném městě vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Al. I. Cuzy. Debutoval v nultém roce milénia sbírkou povídek Cuiburi de vâsc (Hnízda jmelí), o tři léta později vydal první román Ce se tie despre ursul panda (Co je známo o medvědu pandovi). Za svěží satirickou prózu Trimisul nostru special (Náš zvláštní zpravodaj), v níž se strefuje do současných médií, získal Velkou cenu pro východoevropskou literaturu na knižním veletrhu v Lipsku. Jeho povídku Lampa cu căciulă (Elektronka s čepičkou) pro stříbrné plátno zpracoval režisér Radu Jude a film posbíral náruč ocenění na prestižních festivaech po celém světě (mj. na Sundance v USA). Je spoluautorem scénáře k dalšímu Judovu filmu Aferim!, který na Berlínském filmovém festivalu získal stříbrného medvěda.

Tomáš Hučko: Nevytvárame príbehy... – Slovensko
18. 07. štvrtok – 18:30 – Lvov

Narodil sa v roku 1983 v Bratislave. Vyštudoval filozofiu na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Pracoval v Spoločnosti Franza Kafku a ako dramaturg divadelného združenia Studio Rote. V roku 2017 založil kultúrne-spoločenský mesačník Kapitál. Venuje sa publicistike a prekladu, píše rozhlasové hry a je autorom novely Chaconna (2018). Vydavateľ v anotácii píše: „Nevytvárame príbehy, iba sa snažíme prezentovať svoj vlastný pokrivený obraz, ktorému sme počas rozprávania sami uverili. Užasné na tom je najmä to, že z toho nie je žiadne východisko. Na úprimnosti je totiž niečo znepokojivo neúprimné. Za každou snahou o pravdu je skrytá agenda, nejaká lož vyššieho stupňa.“

Ґабріела Фечору: blister – Румунія
18. 07. – 20:00 – Львів

Народилася 1993 року, поета, наразі працює в журналі "Ватра". Закінчила маґістратуру з історії літератури та літературної критики в Університеті Медицини, Фармакології, Наук і Техології в Тарґу Мареш (Румунія). Дебютувала 2017 року поетичною книжкою blister (видавництво "Cartea Românească"). Співпрацювала з літературними журналами та онлайн платформами România literară, Ephorion, Discobolul, Prăvălia culturală, DLITE, Qpoem, Banchetul тощо.Номінована до нагород: Національна нагорода для поетів-дебютантів "Iustin Panța", 2017; Національна поетична премія Міхая Емінеску за першу книжку, 2018; Премія національного фестивалю Ґеорґа Баковіа, секція дебюту, 2018; Нагорода жіночої літератури Софії Надежде, секція дебюту, 2018.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...