Den pětadvacátý: naturalismus, ironie a černý humor

- MAČ 2020 - 25. 07. 20

Krisztina Tóth
25. 7. sobota – 19.00 – Brno
26. 7. neděle – 19.00 – Ostrava

Krisztina Tóth se narodila v roce 1967. Básnířka, spisovatelka, překladatelka a autorka knih pro děti původně studovala sochařství, teprve později se dala na literaturu. Za univerzitních studií pobývala dva roky v Paříži. Nyní žije v Budapešti. Překládá francouzskou poezii, vyučuje kreativní psaní. Vydala deset básnických a osm prozaických knížek. Její díla byla přeložena do více než patnácti jazyků, v češtině vyšla sbírka povídek Čárový kód (Fra, 2011), román Akvárium (Fra, 2014) a nová pohádková knížka Dívka, která nemluvila (Baobab, 2018). První sbírka novel Čárový kód (Vonalkód, 2006) oživuje prostřednictvím velmi osobních příběhů sedmdesátá léta. Postavy prvního románu Akvárium z roku 2013 živoří koncem čtyřicátých let na zchátralé pavlači s opadající omítkou, omámení pachem polévek, drcení bídou a jsou vzdálení od bytí, které považujeme za normální. Autorka s vynikajícím citem propojuje naturalismus, ironii a černý humor. V dětské literatuře na sebe upozornila tvorbou s nezvyklou tematikou, kdy zatraceně tabuisovaná témata zpracovává s humorným tónem a sobě vlastní lehkostí.

Petr Kukal
25. 7. sobota – 20.30 – Brno

Narodil se v roce 1970 v Poděbradech. Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval jako učitel, šéfredaktor časopisu Moderní vyučování a šéfredaktor nakladatelství Alter. Působil na tiskovém oddělení ministerstva kultury (správce twitterového účtu) a jako mluvčí Filozofické fakulty Karlovy univerzity. Nyní je správce sociálních sítí a specialista komunikace v Národní knihovně ČR. Vydal na dvacet knih: poezie (Předposlední vlak, 2017), prózy (Deník muže ve středních letech, 2013), pro děti a mládež (Písmenková polívka, 2020) a učebnic (Slabikář, 2018). V roce 2018 mu byla udělena pamětní medaile města Poděbrad.

Ildikó Noémi Nagy & László Garaczi
25. 7. sobota – 19.00 – Ostrava


Ildikó Noémi Nagy je spisovatelka a překladatelka, narodila se v roce 1975. Vyrůstala na východním pobřeží USA, od roku 1993 žije v Maďarsku. Vystudovala Vysokou hudebně uměleckou školu, poté na Univerzitě ELTE amerikanistiku. Její prozaická prvotina nese název Eggyétörve (Zlomena v jedno, 2010). V Americe je považována za Maďarku, v Maďarsku za Američanku. László Garaczi je básník, prozaik, esejista, dramatik, překladatel a narodil se v roce 1956. Vystudoval maďarštinu, dějepis a filozofii. Prvotinu, povídkovou knížku Plasztik (Plastik), vydal v roce 1985. Je autorem úspěšných autobiograficky laděných románů Mintha élnél (Jako bys žil, 1995), Pompásan buszozunk! (Skvělá jízda autobusem!, 1998), Arc és hátraarc (Vpřed a čelem vzad, 2010) a Wünsch híd (Most Wünsch, 2015).

Radovan Jursa & Norbert Holub
25. 7. sobota – 20.30 – Ostrava

Radovan Jursa (1970) pracuje jako kardiochirurg ve Fakultní nemocnici v Ostravě. Vydal básnické sbírky Pianissimo (1999) a Mezi žebry déšť (2012) a Mezzovoce (2019). „Chirurg musí být v pohodě, básník právě naopak, chirurgie je naprosto týmová práce, básník je sám. Ale báseň se taky nemusí podařit, klidně ji můžu odložit a nechat zajít,“ porovnává práci lékaře a básníka. Norbert Holub (1966) patří k literátům takzvaného královopolského okruhu, který se semknul okolo básníka a učitele Víta Slívy. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity a v současné době je lékařem v léčebně dlouhodobě nemocných v Nemocnici milosrdných bratří v Brně. Zabývá se psychosomatikou a psychosociálním pojetím medicíny. Autor osmi básnických sbírek, naposledy Pomalý běh (2016). „Co se týče specifik umělců, dá se mimojiné říci, že se vesměs bojí psychofarmak […], a to často z bezdůvodných obav, že jim ,chemické‘ léky vymažou kreativitu,“ říká.

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...