Čtvrtý den se osudy jednotlivce prolínají s kmenovou historií a přerůstání v lásku a úzkost

- MAČ 2024 - 04. 07. 24

Liglav Awu: Vnímání původní tchajwanské identity očima žen – Taiwan 
4. 7. – 19.00 – Brno 
5. 7. – 18.00 – Ostrava 
6. 7. – 18.00 –  Košice 
7. 7. – 19.00 – Bratislava 

   

Liglav Awu je autorka pocházející z kmene Paiwan, která patří ke klíčovým postavám tchajwanské literatury. Aktivně podporuje původní obyvatelstvo a jeho svébytnost. Od 90. let se zasazuje o to, aby byly více slyšet hlasy žen z původních tchajwanských etnik, a staví se proti narativům vnucovaným dominantní kulturou. Její dílo, v němž se osudy jednotlivce přirozeně prolínají s kmenovou historií, tvoří most mezi původními a nepůvodními obyvateli. Prostřednictvím mnohdy jímavých příběhů se autorka dotýká otázek jako je stigmatizace a kulturní exil žen z původních kmenů na jejich vlastní půdě, sepisuje svědectví o osobních křivdách a povyšuje na univerzální výzvu k nastolení spravedlnosti a porozumění. Liglav Awu je inspirací pro čtenáře i aktivisty; napomáhá tomu, aby se příběhy a zkušenosti těchto žen dostaly do obecného povědomí a aby si vydobyly respekt i v širším společenském kontextu. 

Martin Švanda: Láska a úzkost všelidská – Česko 
4. 7. – 20.30 – Brno 
5. 7. – 18.00 – Ostrava 

Narodil se v roce 1975 v Brně, kde vystudoval psychologii na Masarykově univerzitě. Působil v Psychologickém ústavu Akademie věd ČR, od roku 2009 pracuje jako psychoterapeut. Vydal čtyři sbírky básní: Petrolejová vesnice (2004), Dívka s papírovým mečem (2006), Arvův klavír (2021) a Nevinnosti (2024). Nejnovější titul nakladatel anotuje: „Básník Martin Švanda předestírá ve své čtvrté sbírce imaginativně, emocionálně a smyslově bohatý básnický svět plný obrazů z dávných dob, z dob podvědomí a předvědomí, přenesených do současnosti. Netajená láska a (ne)bezpečné uzavření se do úzkostného prostoru rodiny zde přerůstají v lásku a úzkost všelidskou.“ 

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...