Claudiu Komartin: Poezie se obrací k duši a citům každého

- Rumunská čítanka - 30. 11. 20

Claudiu Komartin je rumusnký básník a překladatel. Narodil se v roce 1983 v Bukurešti. Za prvotinu Păpuşarul şi alte insomnii (Loutkář a jiné nespavosti) získal prestižní Cenu Mihaie Eminesca a stal se jedním z nejpodstatnějších představitelů tzv. Generace 2000, která rumunské poezii vtiskla nový, moderní směr.

Následovaly další úspěšné básnické knihy: mj. Circul domestic (Domácí cirkus), Hemoragia soarelui (Krvácející slunce), či autorská antologie Maeştrii artei muribunde (Mistři skomírajícího umění). Je šéfredaktorem časopisu Poesis Internaţional a šéfem nakladatelství Maxe Blechera. Překládá z francouzštiny (Philippe Claudel, J.-M. Gustave Le Clézio, René Daumal aj.).

Jeho básně vyšly v knižních výborech v němčině, srbštině, turečtině a bulharštině a dále ve francouzském, španělském, slovinském a korejském překladu v zahraničních časopisech a antologiích. 

Komartin patří k nejvýraznějším básníkům Generace 2000 a uveřejnil v roce 2005 manifest zdůrazňující nutnost odpoutat se od dřívějších vzorů a požadavek spontaneity v literární tvorbě. Jeho poezie čerpá z napětí mezi touhou po harmonii a syrovou, neuspokojivou skutečností. Klíčová slova básní vytvářejí dvě řady, které se setkávají a protínají — na jedné straně melancholie, něha, snění a slabost; na druhé straně nespavost, neklid, násilí a hrůza.

V jednom rozhovoru popsal úlohu poezie v současnosti „Domnívám se, že poezie se obrací k duši a citům každého z nás. Podle mě bychom ji měli číst v klidu a o samotě, ale jistě není na škodu, stane-li se prostředkem komunikace mezi lidmi a nabude něco z působivosti, kterou má třeba hudba nebo divadlo."

„Na internetu dnes najdete záplavu poezie, dobré i špatné. Myslím si, že bychom se neměli bát internetu ani ostatních alternativních médií, jejichž prostřednictvím se poezie může šířit. Říká se, že internet podporuje povrchní čtení. Na internetu se asi nespřátelíte s básnickým textem tak důvěrně, jako když máte v rukou sbírku básní.“

Loading...