Andrea Slováková: Vně by mělo být jenom ve vnějšku

- Novinka 18 - 13. 02. 19

Andrea Slováková se narodila v roce 1981 na Slovensku, ale žije v Česku. Je to filmová režisérka, dokumentaristka, teoretička, ale i kurátorka. Má doktoráty z mediálních studií a filmové vědy na UK v Praze, studovala strategický management na Cambridge Business School. Devět let působila ve vedení MFDF Ji.hlava, jehož je dramaturgyní, dále tři roky jako ředitelka Nakladatelství AMU. Založila nakladatelství Nová beseda.

Publikuje texty o filmu v různých periodicích a editorsky vedla magazín dok.revue či sborník o dokumentárním filmu DO. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanismech a experimentální film o českém průmyslu. Vně je jejím básnickým debutem, nikoliv knižním, protože vydala Co je nového ve filmové vědě.

Andrea Slováková je režisérkou dvou portrétů španělských literátů, kteří se zúčastnili MAČe.

„Básnický debut režisérky Andrey Slovákové používá dokumentaristickou metodu sběru materiálu i filmový střih. Krajiny autorčiny poezie jsou znepokojivě přitažlivé, připomínají obrazy experimentálních filmových snímků. Autorka sugestivně a bez frází hledá odpověď na otázku po tom, jak blízko můžeme být lidem okolo nás,“ uvedli vydavatelé z Větrných mlýnů.

„Sevřenost prostoru doma završena.
Vně by mělo být jenom ve vnějšku
bez propustných hranic
jinak je to pořád zmatek.
Končí vně jen tam, kde se můj pohled zastaví?“

Loading...