Andrea Slováková: Vně by mělo být jenom ve vnějšku

- Děkanka - 16. 12. 21

Andrea Slováková se narodila v roce 1981 na Slovensku, ale žije v Česku. Je to filmová režisérka, dokumentaristka, teoretička, ale i kurátorka. Má doktoráty z mediálních studií a filmové vědy na UK v Praze, studovala strategický management na Cambridge Business School. 

Devět let působila ve vedení MFDF Ji.hlava, jehož je dramaturgyní, dále tři roky jako ředitelka Nakladatelství AMU. Založila nakladatelství Nová beseda. 

Jako nová děkanka FAMU chce posílit prestiž Filmové a televizní fakulty skrze modernizaci výuky a intenzivnějšího kontaktu s mezinárodní kinematografií, aby i nadále „vychovávala jedinečné tvůrčí osobnosti, které svým poznáním a tvorbou budou obohacovat společnost i světovou kinematografii.“ 

Publikuje texty o filmu v různých periodicích a editorsky vedla magazín dok.revue či sborník o dokumentárním filmu DO. Natočila například portrét matematika Petra Vopěnky, film o mracích, esej o dohlížecích mechanismech a experimentální film o českém průmyslu. 

Je režisérkou dokumentárních snímků, které byly promítány na mezinárodních festivalech v Marseille, Paříži, v Novém Bělehradě či Pekingu (z posledních například Libro de lectura español/ Španělská čítanka: Harkaitz Cano, 2017; Jak se děje smysl: Letní filosofická škola, 2018 či 500 plošin, 2019). 

Vně je jejím básnickým debutem, nikoliv knižním, protože vydala publikaci Co je nového ve filmové vědě.  

„Básnický debut režisérky Andrey Slovákové používá dokumentaristickou metodu sběru materiálu i filmový střih. Krajiny autorčiny poezie jsou znepokojivě přitažlivé, připomínají obrazy experimentálních filmových snímků. Autorka sugestivně a bez frází hledá odpověď na otázku po tom, jak blízko můžeme být lidem okolo nás,“ uvedli vydavatelé z Větrných mlýnů. 

„Sevřenost prostoru doma završena. 

Vně by mělo být jenom ve vnějšku 

bez propustných hranic 

jinak je to pořád zmatek. 

Končí vně jen tam, kde se můj pohled zastaví?“ 

Komentáře z Facebooku

Pro správné fungování komentářů je třeba být přihlášen k Facebooku.

Loading...